2017_chiawana_riverhawks_tavin_blair.png
Tavin Blair
School Chiawana High School
Year 2018
Back

Chiawana Riverhawks

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2017 20 Varsity WR/DB1705-9 2017_chiawana_riverhawks_tavin_blair.png
* Captain